Chúng tôi thiết lập chính sách quyền riêng tư để xử lý các thông tin cá nhân mà công ty có thể thu thập được khi bạn truy cập vào trang web Kutop1.com. Chúng tôi sẽ xử lý tất cả các thông tin cá nhân bao gồm thông tin của khách hàng theo một cách phù hợp và an toàn.

Và bạn vui lòng tham khảo qua chính sách bảo mật để biết chính sách quyền riêng tư của chúng tôi trong việc xử lý bất kỳ thông tin cá nhân nào bao gồm thông tin cá nhân của khách hàng, đối tác kinh doanh, nhà cung cấp và các cá nhân khác.

Chúng tôi khuyến khích bạn xem xét chính sách quyền riêng tư trước khi cung cấp những thông tin cá nhân của mình thông qua việc truy cập vào trang web Kutop1.com.

TUÂN THỦ PHÁP LUẬT VÀ QUY ĐỊNH

Khi xử lý thông tin cá nhân, công ty phải tuân thủ theo các quy định pháp luật sau:

  • Pháp luật quy định bao gồm đạo luật bảo vệ thông tin cá nhân.
  • Pháp luật quy định và hướng dẫn nếu đang được áp dụng trong bất kỳ quyền hạn nào khác.
  • Chính sách quyền riêng tư này.

Các điều khoản được sử dụng không được xác định trong chính sách quyền riêng tư sẽ được quyết định theo pháp luật quy định.

THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN

Công ty chúng tôi sẽ tiến hành thu thập thông tin cá nhân bằng các biện pháp phù hợp và công bằng và trừ khi được pháp luật cho phép như là một ngoại lệ. Nếu không công ty sẽ thực hiện:

  • Xác định rõ ràng mục đích đến bạn trước khi tiết lộ thông tin này đến công chúng.
  • Hoặc thông báo kịp thời đến bạn về mục đích sử dụng hay tiết lộ thông tin đó cho công chúng trước khi công ty tiến hành thu thập thông tin cá nhân. Đối với trường hợp này bạn vui lòng tham khảo tại thông báo công khai.

Chúng tôi sẽ tiến hành thu thập thông tin cá nhân trong phạm vi cần thiết để phục vụ cho mục đích sử dụng liên quan. Trừ khi được pháp luật cho phép như là một ngoại lệ. Nếu không chúng tôi sẽ xin phép sự đồng ý của bạn để thực hiện thu thập thông tin cá nhân.

SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN

Trừ khi được pháp luật cho phép sử dụng thông tin cá nhân như là một ngoại lệ. Nếu không đơn vị chỉ sẽ sử dụng thông tin cá nhân trong phạm vi cần thiết để đạt được mục đích được quy định trong đoạn trước.

CUNG CẤP THÔNG TIN CÁ NHÂN

Ngoại trừ khi được pháp luật cho phép nếu không công ty sẽ không tiết lộ hay cung cấp bất kỳ một thông tin cá nhân nào của bạn cho bên thứ ba.

Nếu không công ty chúng tôi sẽ phải nhận được sự đồng ý trước của bạn. Khi cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ 3 ở các quốc gia ngoài khu vực kinh tế châu âu. Chúng tôi sẽ sử dụng biện pháp bảo vệ đầy đủ để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn bao gồm cả các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn đã được ủy ban châu Âu phê duyệt.

QUẢN LÝ VÀ BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Công ty sẽ thực hiện các biện pháp an toàn cần thiết và phù hợp để đảm bảo thông tin cá nhân luôn được an toàn. Còn bao gồm cả việc ngăn chặn sự rò rỉ mất mát và thiệt hại.

Chúng tôi sẽ tiến hành thực hiện giám sát cần thiết và phù hợp đối với những nhân viên xử lý thông tin khách hàng. Hoặc những người mà công ty ủy thác xử lý thông tin. Chúng tôi sẽ quy định các biện pháp an toàn cụ thể đối với từng thông tin cá nhân riêng biệt theo quy định nội bộ của mình.

Chúng tôi sẽ tiến hành vi hoặc xóa thông tin cá nhân nếu đã đạt được mục đích sử dụng và hết thời hạn lưu trữ thông tin theo quy định của pháp luật. Để biết thêm thông tin chi tiết về thời gian lưu trữ thông tin cá nhân của chúng tôi bạn có thể tham khảo tại thông báo công khai.

QUYỀN CỦA BẠN THEO LUẬT HIỆN HÀNH

Theo pháp luật bạn có quyền quyết định liên quan đến thông tin cá nhân của mình bao gồm bổ sung, chỉnh sửa, xóa, tạm ngừng sử dụng, xóa vĩnh viễn hoặc ngừng cung cấp cho bên thứ 3. Nếu việc xử lý thông tin cá nhân nào khác được yêu cầu bởi bạn hoặc đại diện của bạn thì công ty sẽ hành động theo các quy định của pháp luật. Chi tiết quyền của bạn cũng như các thủ tục thực hiện quyền đó có thể tham khảo tại thông báo công khai.

SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN THEO CÁCH KHÔNG CHO PHÉP ĐỊNH DẠNG CÁ NHÂN

Để đạt được mục đích như quản lý thông tin cá nhân một cách an toàn, cải thiện chất lượng dịch vụ sản phẩm. Thì công ty sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn bằng cấp chuyển đổi các dạng thông tin mang tính thống kê. Và các loại thông tin khác không cho phép nhận dạng cá nhân.

XEM XÉT

Công ty chúng tôi sẽ xem xét và cải thiện các quy định được liệt kê ở trên theo yêu cầu khi xử lý thông tin cá nhân.

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC

Mọi thông tin thắc mắc về chính sách quyền riêng tư này sẽ được tiếp nhận nhận thông qua trang liên hệ với chúng tôi. Để biết thông tin liên hệ của đại diện chúng tôi vui lòng tham khảo tại thông báo công khai hoặc tại Contact us.

 

Chúc các bạn có những giây phút giải trí thư giãn tuyệt vời cùng với ThienHaBet – KuBet – THA – Ku Casino